خدمات پژوهشی

شرکت پارس آزمون به عنوان یک مرکز تخصصی مستقل،  با تولید کنندگان و کاربران نهایی تجهیزات و مصرف کنندگان فیلترها و متخصصان فرآیند جداسازی  همکاری و سهم مهمی در استانداردسازی، اندازه‌گیری‌ها وانجام تست‌ها دارد، که به نوبه خود باعث شفاف‌سازی فنی و تجاری، بهینه سازی فرآیندهای موجود و توسعه محصولات جدید شده است.

این شرکت با شبکه سازی و ایجاد تعامل میان مراکز تحقیقاتی و سایرشرکت ها  قادر به شناسایی  نیازهای تحقیقاتی کاربردی در صنعت کشور شده  و با استفاده از از توانایی های موجود، تجهیزات و نیروی متخصص برای برآورده کردن این نیازها به صورت عملیاتی استفاده می نماید. خوشبختانه تا کنون در پروژه های تحقیقاتی-کاربردی  مهمی درصنعت خودرو سازی و نیز در صنایع بزرگ مادر از جمله نفت و گاز و پتروشیمی مشارکت نموده و نتایج این تحقیق و پژو هش ها باعث کاهش آلودگی  ومنتج به توسعه محصول جدید شده است. با وقوع بحران همه گیری کرونا، این شرکت وارد حوزه سلامت و پزشکی شده و با ساخت سریع دستگاه آزمون تست ماسک مطابق با استانداردهای جهانی کمک فراوانی به سازندگان داخلی جهت ارتقا کیفیت ماسک نموده است.

به طور کلی زمینه خدمات فنی پژوهشی عبارتند از:

  • انجام مطالعات تخصصی بر روی فرآیندهای موجود یا فرآیندهای جدید
  • همکاری جهت تدوین و توسعه استانداردها
  • بهینه سازی فرآیندهای موجود
  • مهندسی معکوس
  • مشارکت و همکاری در پروژه های تحقیق و توسعه
  • کمک به استارت آپ ها
فهرست